Hantering av personuppgifter

GDPR, EU:s regler för skydd av personuppgifter, kommer inte att påverka dig som abonnent på Foodwire i någon större utsträckning. Vi vill ändå informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Foodwires verksamhet vänder sig nästan uteslutande till företag.

När det gäller dig som privatperson, sparar vi bara den information som behövs för att leverera våra nyhetsbrev:

  • Vi sparar ditt namn för att kunna identifiera dig som abonnent i vårt register.
  • Vi sparar din e-postadress för att kunna skicka våra nyhetsbrev till dig.

Dessutom sparar vi den information som behövs för att kunna sköta den affärsmässiga delen av vår relation. Företagets faktureringsadress, postadress och i förekommande fall momsregistreringsnummer.

Enligt EU:s direktiv har du som privatperson alltid rätt att få veta vilken information vi sparat om dig. Du har också rätt att begära att vi raderar all information vi sparat om dig som person. Om du skulle vilja ha hjälp med något av detta, kan du alltid kontakta oss på info@foodwire.com.