Villkor

Foodwires abonnemangsvillkor

På förekommen anledning informerar vi här om de villkor som gäller för abonnemang på Foodwire. Om du känner dig
tveksam eller frågande inför villkoren, eller önskar förtydligande på någon punkt, tveka inte att kontakta oss.

I ett abonnemang på Foodwire ingår det dagliga nyhetsbrev som distribueras via e-post.
Utgivningen gör uppehåll under sommaren samt under jul-, nyårs- och trettonhelgerna.
Betalande abonnent på Foodwire kan registrera sig för att erhåll inloggningsuppgifter som ger tillträde till Foodwires webbplats. Därifrån ges tillgång till Foodwires textarkiv som innehåller allt material som publicerats i Foodwires svenska, danska och engelska utgåvor samt i det tryckta nyhetsbrevet Salt.
Abonnenter som testar Foodwire utan kostnad under en provperiod har inte möjlighet att registrera sig på webbplatsen.
Innehållet på Foodwires webbplats och i samtliga editioner av nyhetsbrevet Foodwire är skyddat av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att kopiera, vidarebefordra, mångfaldiga eller distribuera innehållet utan utgivarens tillstånd.
För att fritt få distribuera Foodwire inom ett företag eller en organisation krävs en teamlicens. Mer information hittar du under länken "Abonnemang" högst upp på sidan.
Foodwire äger rätt att stänga av användare som inte respekterar upphovsrätten.
Abonnemang på Foodwire faktureras årsvis. Uppsägning av abonnemang kan göras i samband med förnyelse. Abonnemangsavgift för pågående period återbetalas ej.