foodwire-logo
NYHETSBREV FRÅN FOODWIRE 20/06, 2023

Nya kostråd: Minska köttet ordentligt

Ät mindre kött – max 350 gram per person och vecka, för hälsans skull, och helst ännu mindre, för klimatets skull. Det är ett inslag i de nya nordiska kostråden som presenterades på tisdagen.
"70 procent av vårt protein kommer i dag från animaliska källor, vi skulle behöva komma närmare 50 procent i varje fall", säger Maijaliisa Erkkola, professor i nutrition vid Helsingfors universitet och en av de finska representanterna i arbetsgruppen, till Hufvudstadsbladet.
"Men vi säger inte att alla ska bli veganer. Vi säger att vi måste se över vår kost på en helhetsnivå, inte skambelägga en grupp livsmedel utan uppmuntra hälsosamma förändringar i vardagen", säger hon.
Alkohol är dock en vara som skambeläggs i de nya råden: enligt dessa ska man helst undvika alkohol helt, och om man ändå dricker så ska man dricka så lite alkohol som möjligt, enligt de nya nordiska kostråden.
De svenska kostråden har dock ännu inte uppdaterats: först vill regeringen att Livsmedelsverket analyserar hur kostråden kan bidra till svensk försörjningsförmåga i händelse av kris.
"För mig är korna gräsmumsande beredskapslager som går runt på våra ängar, äter vall, bidrar till biologisk mångfald och binder kol som de trampar ner i marken", säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) till SVT Nyheter.

Kostråden får hård kritik

"Det finns grupper i befolkningen som skulle behöva äta mera kött, till exempel unga tjejer och kvinnor i fertil ålder, och gamla och sköra som bor på ålderdomshem". Det säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström till Sveriges Radios "Studio Ett", där han sågar de nya nordiska näringsrekommendationerna för satt vara för ensidigt fokuserade på klimat och vissa aspekter av människors hälsa.
"Det är lite för enkelt att bara titta på klimatpåverkan på maten. Hur maten produceras är väldigt komplext, och man behöver väga in flera andra aspekter. Hur det påverkar biologisk mångfald, till exempel. Vattenförbrukning. Inte minst beredskapsfrågan, där vi behöver stärka vår försörjningsförmåga i Sverige, och äta mer av det vi kan producera i Sverige. Då är det inte givet att vi ska minska köttkonsumtionen, för att kött är en av de saker som vi har stor potential att producera mer av, och som en hel del av den svenska åkermarken bara är användbar för – nötkreatur som kan omvandla det till näringsriktiga livsmedel", fortsätter han.
Men också från experterna själva, som stått för materialet som de nya kostråden baseras på, kommer kritik. Framförallt handlar den kritiken om att de nya kostråden inte innehåller några rekommendationer om så kallad ultraprocessad mat.
"Innehållet i bakgrundsartikeln återges inte i rekommendationerna. Det är problematiskt och mycket förvånande", säger livsmedelsbiologen Marit Kolby, till Svenska Dagbladet.
"I bakgrunds­artikeln konstateras det att det finns en solid evidens för att begränsa intaget av ultra­processad mat, men i utkastet till rapporten finns inga sådana råd. Kommittén framhåller också kunskaps­underlaget som begränsat och osäkert. Det är en felaktig framställning, särskilt gällande fetma och övervikt", säger hon, och får medhåll av bland annat Filippa Juul, livsmedelsforskare vid NY University School of Global Public Health.
"Studierna visar entydigt att det finns starka samband mellan ultraprocessad mat och flera typer av hälsomarkörer, som dödlighet, fetma och diabetes. Jag står för det jag skrev i bakgrundskapitlet, men inte för det som kommittén har skrivit i slutrapporten", säger hon till SvD.

Finlandia Vodka köps av Coca-Cola-bolag

Tappningsbolaget Coca-Cola HBC köper Finlandia Vodka från Brown-Forman för 220 miljoner USD. I affären ingår även Brown-Forman Finland, som är det dotterbolag som hanterar varumärket, rapporterar Just-drinks.

Sillfångster underrapporteras – EU tar Sverige i örat

Vart fjärde fiskefartyg som kontrolleras uppger att de bara fångat hälften så mycket sill som de har gjort – och de flesta båtarna kontrolleras överhuvudtaget inte, visar en granskning som Dagens Nyheter har gjort. Vid två tredjedelar av kontrollerna redovisade båtarna över tio procent fel, och var sjunde båt hade fel på över 100 procent. Ett svenskt fartyg som rapporterade en fångst av 60 kilo sill visade sig i verkligheten ha dragit upp elva ton.
Felrapporteringen får inga rättsliga konsekvenser, men EU-kommissionen arbetar just nu med en rapport i vilken Sverige kommer att få svidande kritik för att ha misslyckats med att åtgärda allvarliga brister – spm avslöjades redan för nio år sedan.
"Sverige tillämpar inte de grundläggande och väsentliga principerna för vägning och fångstregistrering enligt EU:s regler", heter det bland sannat i rapporten, som Dagens Nyheter tagit del av, och rapporten väntas kräva att Sverige vidtar åtgärder.

Humble tar in miljardbelopp

Humble Group ska ta nya banklån om 1,65 miljarder SEK, och ta in ytterligare 750 miljoner SEK i en riktad nyemission. Pengarna ska gå till omfinansiera befintliga obligationer och krediter.
Den nya bankfinansieringen kapar Humbles räntekostnader rejält, eftersom den får en räntesats på omkring sju procent, mot dagens räntor på tolv procent för obligationerna och tio procent för befintliga krediter.

Fiasko för DC:s antibiotikafria gris

I sju år har Danish Crown sålt specialgrisarna OUA, som fötts upp utan antibiotika. Men det har inte gått att ta mer betalt för dessa, så vid årsskiftet upphör produktionen, rapporterar Fødevarewatch. Därmed säger företaget upp kontrakten med 40 uppfödare, som stått för den antibiotikafria produktionen.

Fiasko för Carlsbergs plastreduktion

Carlsberg har testat att limma ihop ölburkarna till sexpack i Danmark sedan 2018, i syfte att spara 150 ton plast om året. Men detta har fått ett ljummet mottagande, konstaterar företaget, och nu planerar man att återgå till att slå in sexpacken i plast, rapporterar NTB.

Humble vann på omfinansiering

Humble Groups nya och förbättrade finansiering gratulerades av marknaden, som skickade upp aktien med 6,71 procent till 6:995 SEK. Norcod steg med 5,43 procent till 33:00 NOK, Ice Fish Farm steg med 5,19 procent till 28:40 NOK, Opticept steg med 4,98 procent till 9:48 SEK,m och Mackmyra steg med 3,34 procent till 2:01 SEK.
Oatly föll med 4,81 procent till 1:78 USD; medan Probi föll med 2,93 procent till 182:50 SEK och Kesko B föll med 1,94 procent till 18:225 EUR.
Stockholmsbörsens OMXS30-index hade på eftermiddagen minskat med 0,50 procent, Helsingforsbörsens OMXH25 hade minskat med 1,76 procent, Köpenhamns OMXC20 hade ökat med 0,34 procent, och Oslos OSEBX hade ökat med 0,17 procent. Stockholmsbörsens livsmedelsindex SX3500PI hade ökat med 0,02 procent.

Gomidda: Öppet mål

Idag är det öppet mål under denna rubrik, efter nyheten att Coca-Cola HBC köper Finlandia Vodka.
När får vi alltså se färdigblandade vodka-och-cola-drinkar på burk (eller måste Coca-Cola HBC även först köpa upp någon limeleverantör)?
Här finns förresten oanade möjligheter: blir nästa affär ett uppköp av till exempel Bacardi?
Kom ihåg var ni läste det först.

Email Marketing Powered by MailPoet