foodwire-logo
NYHETSBREV FRÅN FOODWIRE 27/01, 2023

Halverad vinst för Probi

Probi halverade vinsten före skatt för helåret till 50,57 miljoner SEK (109,24), efter att omsättningen minskat till 618,29 miljoner SEK (658,18). Resultatet har påverkats av stora engångsposter, men omsättningen drogs ned bland annat av den stora snöstormen i USA i slutet av december, som försenade flera stora leveranser.
"Vi är givetvis inte nöjda med tillväxten och lönsamheten under 2022 och har initierat ett antal åtgärder för att vända utvecklingen", säger tillförordnade vd:n Anita Johansson, utan att närmare precisera vilka åtgärder det kan bli.

Cloetta flaggar för prisökningar efter svagt år

Cloetta minskade sin vinst före skatt för helåret till 343 miljoner SEK (558), efter att omsättningen ökat till 6.87 miljarder SEK (6,05). Nu varslar man. om prishöjningar, inte minst som energi- och lönekostnader samtidigt ökat.
"Vi kommer fortsätta att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda verksamheten och samtidigt motverka den påverkan en minskad konsumentköpkraft kan få på våra volymer", säger vd Henri de Sauvage-Nolting.

Mer krisstöd till äggproducenter i norr

Äggproducenter i norra Sverige får förlängt krisstöd från regeringen till slutet av året. Detta för att alla producenter ska kunna ta del av det.
"Kostnader för foder och energi fortsätter att öka vilket påverkar hela livsmedelskedjan. För att stärka äggproducenterna under rådande förhållanden förlänger regeringen det särskilda stöd som infördes under andra halvan av förra året", säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Dansk CO2-skatt på väg – men när?

Danmarks regering undersöker nu möjligheterna att införa en koldioxidskatt på lantbruket, och därmed på livsmedelsproduktionen. Just nu förbereds ett förslag, som väntas under våren, och som regeringen ska kunna ta ställning till efter sommaren, säger livsmedelsminister Jacob Jensen till Børsen. I utredningens direktiv ingår att titta på om man ska beskatta slutprodukterna i konsumentledet.
Men däremot är det mer oklart när en sådan skatt kan komma på plats, säger ministern.
"Det törs jag verkligen inte gissa. Det beror också på omfånget, och vilka andra verktyg som finns", säger Jacob Jensen.

Uppåt för ADM

Livsmedelsbjässen ADM redovisar en vinst före skatt för helåret om 5,23 miljarder USD (3,31), efter att omsättningen stigit till 101,85 miljarder USD (85,25).

Stort ras för Midsona

Midsona A rasade med 28,31 procent till 9:75 SEK på måndagen. Det fanns ingen omedelbar förklaring: B-aktien föll med bara 0,11 procent till 9:01 SEK.
Sjöstrand Coffee föll med 9.09 procent till 0:86 SEK, medan Eatgood föll med 8,49 procent till 1:94 SEK, och Probi föll på sin rapport med 7,25 procent till 179:00 SEK.
LMK Group steg med 9,23 procent till 6:39 SEK, medan Agtira steg med 3,90 procent till 21:30 SEK och Skåne-Möllan steg med 3,34 procent till 96:00 SEK.
Stockholmsbörsens OMXS30-index hade på eftermiddagen ökat med 0,33 procent, Helsingforsbörsens OMXH25 hade ökat med 0,13 procent, Köpenhamns OMXC20 hade ökat med 0,31 procent, och Oslos OSEBX hade ökat med 1,40 procent. Stockholmsbörsens livsmedelsindex SX3500PI hade minskat med 1,10 procent.

Gomidda: Lite socker i botten

Ja, eller kanske inte så lite heller, efter att priset slagit i botten. Ty brittiska Tesco fick nyligen för sig att hålla utförsäljning på socker, och sänkte utan större åthävor priset till 0:01 GBP per tvåkilospåse.
Ingen max-per-kund-gräns fanns det heller, så allt eftersom ryktet spred sig så tömdes hyllorna på socker: en kund berättar på asociala media hur hen lyckats köpa 12 kilo socker för 0:06 GBP, alltså motsvarande 77 öre. Andra fick nöja sig med halva den mängden, men konstaterar å andra sidan att de knappast behöver handla socker mer i år, rapporterar Birmingham Live.
Om försäljningen av jäst ökat i samma takt – eller för den delen åtgången av aktivt kol – förtäljer dock icke historien.

Email Marketing Powered by MailPoet