NYHETSBREV FRÅN FOODWIRE 19/01, 2023
foodwire-logo

Stororder till Agtira — Greenfood köper alla gurkor

Agtira får en stororder om 100 miljoner SEK från Greenfood, som beslutat köpa samtliga gurkor från Agtiras växthus i Härnösand. Det ska man göra de närmaste tre åren, vilket innebär att Greenfood kommer att köpa totalt omkring sex miljoner gurkor under perioden.

”Det här är ett mycket bra avtal för Agtira, för Greenfood och för alla kunder”, säger Agtiras t f vd Christer Edblad.

Bara ekologiska bananer på Martin & Servera

Martin & Servera slutar helt med att sälja konventionella bananer, och övergår till enbart ekologiska.

”Detta är en del av ambitionen att vara en god kraft för den bransch och det samhälle Martin & Servera verkar i”, säger företaget, men noterar samtidigt att försäljningen av konventionella bananer minskat.

Förändringen gäller från första februari.

Nudge, nudge — så ökar man ekoförsäljningen

Ekologisk fruktdryck och ekologiska havregryn flyttades till fruktavdelningen. Fruktdrycken flyttades även till barnavdelningen för att bättre nå barnfamiljerna, som är en av dess stora målgrupper. Samtidigt kombinerades detta med ett budskap kring mer biologisk mångfald som handlade om att artrikedomen av viktiga pollinerare som humlor och bin är 50 procent större på ekologiska gårdar. Resultat: Havregrynen ökade försäljningen med 65 procent, och fruktdryckerna med hela 164 procent.

Det här är ett exempel på hur så kallad ”nudging”, alltså att man bildligt talat knackar kunderna på axeln när de ska till att handla, fungerar när man vill öka försäljningen av ekologiska livsmedel, menar Organic Sweden, som genomfört experimentet, i en ny rapport. Försöken har pågått i sex svenska butiker under hösten i regi av beteendebyrån Beteendelabbet , och visar enligt Organic Sweden att ”grepp som förändrad placering och kreativa mervärdesbudskap kan ha en stor påverkan på försäljningen”: man hade förväntat sig försäljningsökningar om 20-25 procent.

”Det är resultat som pekar på att nudging i butik är en viktig hävstång i arbetet mot en mer hållbar matkonsumtion”, säger Anton Järild, kommunikationsstrateg på Organic Sweden.

Hela rapporten finns på https://handlaekologiskt.organicsweden.se/wp-content/uploads/2023/01/Nudging-för-ekologiskt-i-butik-2022.pdf

Premium Snacks investerar

Premium Snacks investerar i ökad kapacitet vid sin anläggning i Laholm.

”Vårt kapacitetstak är nått och behovet av att ytterligare investera för effektivare produktiond har vuxit successivt över tid i samband med ökad efterfrågan av Gårdschips.”, säger Hanna Åhsberg, platschef i Laholm.

Den nya produktionslinan planeras vara i full drift under första kvartalet 

Gäsene återkallar ost

Gäsene Mejeri återkallar ett parti ost, efter misstankar om att den kan innehålla listeria.

Agtira steg på stororder

Agtiras stororder från Greenfood skickade upp aktien med 9,85 procent till 18:40 SEK på torsdagen. Lohilo steg med 4,65 procent till 1:622 SEK, medan Mackmyra steg med 3,39 3,28 procent till procent till 2:44 SEK och Umida steg med 3,28 procent till 3:15 SEK.

Midsona B föll med 4,61 procent till 8:72 SEK, medan Raisio föll med 3,09 procent till 2:35 EUR och Olvi A föll med 2,66 procent till 32:95 EUR.

Stockholmsbörsens OMXS30-index hade på eftermiddagen minskat med 2,02 procent, Helsingforsbörsens OMXH25 hade minskat med 1,25 procent, Köpenhamns OMXC20 hade minskat med 1,35 procent, och Oslos OSEBX hade minskat med 1,45 procent. Stockholmsbörsens livsmedelsindex SX3500PI hade minskat med 0,20 procent.

Gomidda: Nästan värre än trillingnöten

Ni som ännu begråter trillingnötens hädanfärd från Aladdinaskarna nickar nog medlidsamt igenkännande åt Matt O’Baoill i Dublin, som vid konsumerandet av den helnötschokladkaka från Cadbury, som han just införskaffat, upptäckte att denna enbart innehöll en enda nöt. Visserligen en helnöt, men ändå ytterst besvikelseframkallande.

Matt O’Baoill säger till brittiska Metro att han hade så bråttom när han köpte sitt godis att han glömde att utföra vad han kallar ”Brailletestet”, det vill säga att man känner med fingrarna längs chokladkakans undersida, som man eljest läser punktskrift, för att få en uppfattning om där finns tillräckligt med nötter.

Just denna hantering var för oss okänd, men kanske vore något att utveckla för våra vanligaste godistillverkare. Man kan ju exempelvis tänka sig att ange det exakta antalet nötter genom att låta dem forma rätt siffra i blindskrift – se där en konkurrensfördel som ni inte hade tänkt på.

Kom ihåg var ni hörde det först.

Email Marketing Powered by MailPoet