foodwire-logo
NYHETSBREV FRÅN FOODWIRE 23/02, 2022

Carlsberg pressas av Ukrainakrisen

Carlsbergs stora verksamhet i Ryssland-Ukraina blir nu ett ännu större huvudbry i spåren av Ukrainakrisen och risken för sanktioner mot Ryssland. Redan under det senaste årtiondet har marknadsandelen rasat från 40 till knappt 27 procent i Ryssland, medan företaget har en knapp tredjedel av marknaden i Ukraina, och en fjärdedel av dess totala omsättning om nästa 67 miljarder DKK förra året kom från Central- och Östeuropa.
Följaktligen har aktiekursen pressats under senare tid : som synes har både A- och B-aktien rasat kraftigt, men mycket tyder på att företaget kan komma att drabbas ännu värre.
Bland de sanktioner mot Ryssland som diskuterats, finns stopp för internationella betalningar. I sådana fall skulle Carlsberg få stora svårigheter att skicka pengar in och ut ur landet.
"Det kommer att leda till problem, eftersom Carlsberg inte kan använda koncernens penningpung för att finansiera några av de kampanjer som äger rum i Ryssland. Därför kommer man hela tiden att få se till att ha tillräckligt med pengar i de ryska verksamheterna för att kunna betala fordringsägare och betala på skulderna. Det kommer med andra ord att bli mer omständligt att styra likviditeten", säger Per Fogh, analytiker på danska Sydbank, till Fødevarewatch.
Oavsett vilket har dessutom den ryska rubeln försvagats mot den danska kronan med nästan sju procent under den senaste veckan. För Carlsbergs del kan redan detta komma att minska inkomsterna med över 90 miljoner DKK.
Analytiker varnar också för risken att Carlsberg och andra utländska företag kan få sina verksamheter i Ryssland konfiskerade, ifall USA fryser den ryska valutareserven. Men mer akut är förstås risken för att ölkonsumtionen helt enkelt minskar, ifall den ryska ekonomin drabbas så hårt av sanktionerna som västländerna hoppas. I sådana fall blir det framförallt premiumölen som får stryka på foten.

Kopparbergs vände till vinst

Kopparbergs vände till vinst före skatt för fjärde kvartalet om +41,1 miljoner SEK (-43,6), efter att nettoomsättningen exklusive dryckesskatter ökat till 445,8 miljoner SEK (307,4). För helåret blev resultatet 292,4 miljoner SEK (227,9), medan omsättningen blev 1,91 miljarder SEK (1,93).
"Årets resultat är ett av de bästa någonsin, med ett starkt fjärde kvartal", säger vd Peter Bronsman.

Kopparbergs bygger ut

Kopparbergs ska köpa in en ny burklinje, som ska vara i drift före halvårsskiftet. För den kommer man att få betala 50 miljoner SEK.

Lönneberga satsar på kyckling

Atria satsar stort på kycklingprodukter under varumärket Lönnberga och släpper hela sex nyheter – tre sorters grillkorv, en medvurst, en bröstfilé för grill och ett spett.
"Allt fler väljer kyckling framför andra protein och konsumenterna efterfrågar goda och lättanvända produkter för dagens alla måltider", förklarar varumärkesansvariga Johanna Nathhorst.

Vanligt med övervakning inom handeln

På tre av fyra arbetsplatser inom handeln övervakas de anställda av kameror. Fler än hälften har utpasseringskontroller, två femtedelar har digital loggning, och den gamla stämpelklockan finns ännu kvar på nästan tre fjärdedelar av arbetsplatserna. Det är resultatet av en undersökning som gjorts av Handelsanställdas förbund, skriver Handelsnytt, och på lagren är resultaten likartade.
Dessutom uppger var femte Handelsmedlem i butik att de övervakas i realtid, vilket inte är tillåtet enligt lag.
Siffror för dagligvarubranschen har inte särredovisats.

Sveriges jordbruk får dåligt miljöbetyg

Sverige och de flesta andra EU-länderna får dåliga betyg för sina jordbruksplaners miljö- och klimatpåverkan. Bara Finland och Tjeckien får godkänt på fler än ett av sju undersökta områden, medan Sverige inte får det på ett enda. Det är det nedslående resultatet av en granskning som de europeiska miljöorganisationerna har gjort via Miljöbyrån EEB och tillsammans med Birdlife, skriver Aktuell Hållbarhet.
"Det är oacceptabelt och irrationellt att använda offentliga medel till att fortsätta förstöra naturvärden", säger Tatiana Nemcova, jordbruksexpert vid Birdlife, och kräver att EU-kommissionen börjar ställa högre krav..
Hela undersökningen finns på https://eeb.org/wp-content/uploads/2022/02/CAP-Strategic-Plans-are-they-likely-to-deliver-on-given-promises.pdf

Axfood återkallar godismix

Axfood återkallar Smått & Gott Godismix Favoriter, eftersom dessa innehåller Snickersbitar utan att detta anges. Eftersom Snickers innehåller jordnötter finns risk för att allergiker kan drabbas av allvarliga reaktioner.

Kopparbergs vann på rapporten

Kopparbergs steg med 8,92 procent till 171:00 SEK efter sin rapport, före bland andra Dalsspira som steg med 6,49 procent till 1:97 SEK, Lohilo som steg med 6,21 procent till 5:30 SEK, Biogaia som steg med 6,13 procent till 502:00 SEK, och Agtira som steg med 5,99 procent till 23:00 SEK.
Norska Ice Fish Farm föll mest, med 12,53 procent till 32:80 NOK, före Simris Alg som föll med 5,55 procent till 0:68 SEK, Fuud som föll med 4,20 procent till 0:84 SEK, och Umida som föll med 3,92 procent till 7:84 SEK.
Stockholmsbörsens OMXS30-index hade på eftermiddagen minskat med 0,74 procent, Helsingforsbörsens OMXH25 hade minskat med 0,49 procent, Köpenhamns OMXC20 hade minskat med 0,73 procent, och Oslos OSEBX hade ökat med 0,72 procent. Stockholmsbörsens livsmedelsindex SX3500PI hade ökat med 0,06 procent. 

Gomidda: Var ska sleven vara om inte i grytan?

Vem ska väl leverera mat fågelvägen, om inte KFC? Följaktligen har fritrade fågelföretaget nu börjat testa luftburna leveranser medelst drönare i Logan i australiska Queensland, rapporterar Nine News. Därmed lyckas man dessutom halvera leveranstiden, samt minska på utsläppen – eller som Jesse Suskin på företaget Wing, som står för själva flygfarkosterna, uttrycker det:
"They fry it, we fly it".

MailPoet