foodwire-logo
NYHETSBREV FRÅN FOODWIRE 21/02, 2022

Inte ett ord om skållning i Kronfågels nya åtgärdsprogram

Scandi Standard har presenterat ett tiopunktsprogram med åtgärder för Kronfågel, "för att förstärka verksamheten ytterligare inom områdena djuromsorg, hållbarhet och hälsa". Men de mest alarmerande problemen, med skållning av levande kycklingar, djurplågeri och hygienproblem vid slakteriet i Valla, som gånggång genererat stora rubriker och bojkotter, nämns inte med ett ord.
De tio punkter som Kronfågel ska arbeta med är:

1. Världsledande lågantibiotikaanvändning nära noll
2. Expertgrupp för tryggare infångning och transporter 
3. Internt kompetenslyft kring vår helhetssyn och arbetet inom djurvälfärd
4. Science based targets: Vetenskapliga klimatmål från gård till gaffel 
5. Reducera sojan för mer klimatsmart foder och ökad biologisk mångfald
6. En positiv kraft för vår närmiljö i Katrineholm
7. Aktiv produkt- och processutveckling för att minska matsvinnet
8. Minimera salthalten i våra produkter för ännu mer hälsosamma produkter
9. Finansiera forskning och kontinuerligt minimera risken för campylobakter 
10. Minska plasten med 30% till 2025 och öka andelen som går att materialåtervinna


Tittar man på förklaringen till den punkt som kommer närmast frågan om problemen vid Valla, den tredje, talas det om att man under året ska "stärka kompetensen inom holistisk djurvälfärd hos samtliga medarbetare genom nytt utbildningsmaterial", med en hänvisning till ett annat åttapunktsprogram med "framgångsfaktorer för bättre djuromsorg". I det talas om hur Scandi Standardkoncernen investerat 170 miljoner SEK i systemet Controlled Atmosphere Stunning (CAS), där kycklingarna gradvis görs medvetslösa, och som införts på 80 procent av koncernens anläggningar. Men inte heller där nämns något om problemen vid Valla, eller eventuella problem med CAS-systemet.
I slutet talas dock om att "under 2021 och 2022 har Kronfågel fått kritik gällande avlivningsprocessen", och att "Det har cirkulerat en missvisande bild i media som vi vet skapat oro och frågor" (sic!), med en länk till ett FAQ-dokument där företaget kraftigt tonar ned problemen. Däremot nämns inte alls att problemen internt faktiskt ansetts så allvarliga att de kostat både Kronfågels och Scandi Standards respektive vd.ar jobben.

Kaviar-Kalle blir vegan

Orkla lanserar en helt vegansk variant av Kalles Kaviar, där fiskrommen ersatts av tång.
"Det finns en stor efterfrågan av fler växtbaserade produkter", konstaterar företaget, som på senare tid lanserat vegovarianter av flera olika produkter.
"Veganska varianter av välkända produkter är ett sätt att få fler att våga testa växtbaserat", säger företaget.

13 gårdar kämpar med rotgallnematoder

Sex nya fall av rotgallnematoder konstaterades i Sverige under förra året, och nu pågår bekämpning av de potatisätande skademaskarna på 13 gårdar, av vilka elva finns i Blekinge eller Skåne. Där har potatisodlingarna helt fått pausa, så att nematoderna inte har något att leva på, samtidigt som man bekämpat ogräs.
"Åtgärderna i de specifika fallen är hårda, men en allmän spridning skulle kunna göra att möjligheterna att odla matpotatis och morötter påverkas. De kan bli av så dålig kvalitet att de inte kan säljas alls", säger Carin Bunnvik, chef för Jordbruksverkets växtregelenhet.
Trots åtgärderna har det visat sig vara svårt att bli av med rotgallnematoderna, när de väl etablerat sig. I några fall har de återkommit efter några år, och Jordbruksverket uppmanar nu till försiktighet, allt medan myndigheten inventerar både fält och partier av utsädespotatis för att hindra spridningen.

Listeriabacon återkallas

Siljans Chark återkallar bacon som visat sig kunna innehålla listeriabakterier. Produkten har sålts lokalt i Dalarna den här månaden.

Hela bönor från Löfbergs

Löfbergs lanserar nya produktserien "Next Generation Coffee Lovers", som innehåller hela kaffebönor. Efterfrågan på hela bönor ökar i Sverige, konstaterar företaget, som presenterar de nya bönorna i fyra olika smaker.

Skåne-Möllan (nästan) ensamt i topp

Skåne-Möllan drog iväg med 12,60 procent till 715:00 SEK på måndagen. Men det var en uppgång som var lika stor som den var ensam i sitt slag; närmast efter i branschen följde Salmon Evolution med plus 3,26 procent till 9:18 NOK, och Lerøy Seafood, som steg med 1,66 procent till 78:60 NOK.
På minussidan fanns betydligt fler stora rörelser: Agtira föll med 14,00 procent till 21:40 SEK, Humble Group föll med 12,66 procent till 19:02 SEK, Mackmyra föll med 10,42 procent till 5:98 SEK, Umida föll med 7,52 procent till 7:90 SEK, Veg of Lund föll med 6,27 procent till 13:40 SEK, och Carlsberg A föll med 5,78 procent till 1 070:00 DKK, för att ta de främsta exemplen.
Stockholmsbörsens OMXS30-index hade på eftermiddagen minskat med 1,75 procent, Helsingforsbörsens OMXH25 hade minskat med 1,19 procent, Köpenhamns OMXC20 hade minskat med 1,54 procent, och Oslos OSEBX hade minskat med 0,47 procent. Stockholmsbörsens livsmedelsindex SX3500PI hade minskat med 4,27 procent. 

Gomidda: Skitgin

Sydafrikanska ginmärket Indlovu är en riktig skitdryck. Det kan vi säga med säkerhet, utan att någonsin ens ha provat den, utan att någonsin ha några planer på att göra det, och utan att därmed uttala oss förklenande om dess eventuella förtjänster.
"Indlovu" är ordet för "elefant" på lokalspråket Nguni, och det är detta djur som har en central roll i ginproduktionen. Tillverkaren Les Ansley låter nämligen dessa så att säga göra skitjobbet, och äta och spjälka alla blommor och blader och frukter och frön som kan tänkas sätta rätt smak på ett gin. Därefter ger han sig ut i bushen och plockar lämpliga högar med elefantbajs, vilka därefter används som smaksättare..
"(Elefanterna) är väldigt kräsna", säger Les Ansley till Reuters. "De väljer de bästa bladen och de bästa frukterna och de bästa blommorna och de bästa plantorna", förklarar han.
Hur drycken smakar?
"Jordigt", enligt bartendern Johanna Jones, som nyhetsbyrån också talat med.
Vi väljer att för ovanlighetens skull avstå från att faktagranska just den detaljen.

MailPoet